ASI CAMO

FEATURES

MODEL CODE GAUGE ACTION STOCK FINISH CHAMBER BARREL CHOKE
ASI CAMO ASI-C-26 12 INERTIA CAMO 3" 26" MOBILE
ASI CAMO ASI-C-28 12 INERTIA CAMO 3" 28" MOBILE
ASI CAMO ASI-C-30 12 INERTIA CAMO 3" 30" MOBILE